Kõik mängu!

Kirjeldus

Uus haridusprogramm, mille keskmes on erinevad pallimängud. Programmi käigus saavad osalejad järgi proovida näituse interaktiivseid eksponaate, lahendada rühmades ülesandeid ja otsida vastuseid praktilistele küsimustele. Samuti kuulub programmi juurde töötuba, kus igaüks saab endale meisterdada palliteemalise meene.

Õpiväljundid

Õpilased omavad ülevaadet erinevatest pallimängudest, oskavad kokku viia erinevate mängude reeglid ja varustuse. Õpilased oskavad koostada mõõtmistulemuste tabeleid ning leida põhjus-tagajärg seoseid.

Kestus

I kooliastme programm kestab orienteeruvalt 1,5 h, II kooliastme programm kuni 2h. Pärast programmi on soovi korral võimalik muuseumis veeta ka vaba aega ülejäänud ekspositsiooniga tutvumiseks.

Seos õppekavaga

Programmil on oma ühisosa nii kehalise kasvatuse, spordiajaloo, matemaatika kui ka loodusõpetusega. Tähtsal kohal on ka rühmatöö, arutlemisoskus ning eneserefleksioon.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2017 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 138 625 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks