Aus mäng


Kirjeldus

Haridusprogramm, mis pöörab tähelepanu ausa mängu põhimõtetele spordis. Räägime reeglitest ja arutame nende vajalikkuse üle. Teeme tutvust puhta spordi raamidega ning uurime ka temaatika pahupoolt ehk reeglite rikkumist ning selle tagajärgi. Programmi jooksul saavad osalejad lahendada erinevaid ülesandeid, teha tutvust uue, pallimängude teemalise näituse interaktiivsete eksponaatidega ning osaleda töötoas, mille käigus vaatame lähemalt, millega tegeleb dopinguvastane liikumine.

Programm on valminud koostöös Eesti Antidopinguga.

Õpiväljundid

Õpilased omavad ülevaadet ausa mängu põhimõtetest ja spordieetikast, osakavad tuua näiteid põhimõtete rakendamisest igapäevaelus. Õpilased tunnevad puhta spordi reegleid, teavad millega tegeleb dopinguvastane liikumine ning mõistavad selle vajalikkust.

Kestus

Programm kestab orienteeruvalt 1,5-2 h olenevalt vanuseastmest. Pärast programmi on soovi korral võimalik muuseumis veeta ka vaba aega ülejäänud ekspositsiooniga tutvumiseks.

Seos õppekavaga

Programm toetab kehalise kasvatuse, inimeseõpetuse ning ühiskonnaõpetuse õppekava. Tähtsal kohal on ka rühmatöö, arutlemis- ning analüüsioskus.

Tellimine SIIT, telefonilt 53429847 või luize@spordimuuseum.ee

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2017 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 138 625 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks