Klassist välja!

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on auhinnatud kui 2017. aasta muuseumihariduse edendaja interaktiivsete haridusprogrammide "Klassist välja!" eest, mis on ära märgitud ka kultuuriminister Indrek Saare poolt.

Tippsportlaste ja õpetajate ühistööna valminud Eestis ainulaadse haridusprogrammi „Klassist välja!” eesmärk on pakkuda noortele huvitavaid õppimisviise väljaspool kooli- ja klassikeskkonda.  "Klassist välja!" haridusprogrammid keskenduvad mehaanikale (füüsika läbi korvpalli) ja tõenäosusele (matemaatika läbi jalgpalli). 


„Klassist välja!“ näol on tegemist sisuliselt koolitunniga, mida ei peeta koolikeskkonnas, vaid sportlikumas õhustikus koos noorte eeskujudeks olevate sportlaste selgituste ja osalusega. Õpilased saavad salvestatud videolahenduste abil kvaliteetsed alusteadmised riiklikus õppekavas sisalduvast teemast, kusjuures videotes kohtavad nad eri spordiareene ja muidugi tippsportlasi. Sealsamas spordiareenil on võimalik noortel aru saada, kuidas tõenäosusteooria ja füüsikaseadused on iga sportmängu osaks ning kuidas meeskonnad ja mängijad tegelikult igapäevaselt koolis õpetatut rakendavad, seda tihtipeale ise endale teadvustamata.

Muuseumikeskkonnas leiduvate spordivahendite ja atraktsioonide abil on võimalik omandatud teadmisi kohe katsetada ja enda võimeid proovile panna. Haridusprogramm lõppeb töölehtede täitmise ja koju kaasa antava materjaliga, mille abil on õpetajal hiljem võimalik õpitut kontrollida ja üle korrata.

Kõige paremini oskavad selliseid õppevahendeid luua õpetajad ise, mistõttu on programmide puhul pöördunud kahe haridust edendava noore poole – Kristjan ja Britt Kalam – kes on mõlemad innovatsiooni ja uuendusmeelsuse pooldajad haridussüsteemis ning võimelised noortele raskeid asju lihtsate võtetega edukalt selgeks tegema.

Paljud muuseumid pakuvad haridusprogramme aga mis teeb just spordimuuseumi programmi omanäoliseks on konkreetne koolitunni teema, mis on õppekavas kinnitatud. Tänu konkreetsusele saabki õpetaja käsitleda ühe tunniga kogu statistika ja tõenäosus teema, mida muidu klassis teeks.

Programme saab kasutada erinevates astmes, kas teema tutvustamisel või kokkuvõtmisel ning seda näidetega elust enesest. Ka tagasisidena on õpetajad öelnud, et antud teemade kordamiseks on programm hea ning sobib õpilastele ka siis kui neil pole esmast kokkupuudet ainega veel olnud. Seega spordimuuseumi „Klassist välja!“ haridusprogrammid sobivad eri kooliastmetele ning annavad õpilastele võimaluse väljaspool koolikeskkonda midagi uut ja põnevat teada saada, kinnitades samal ajal õpetajale, et õppekäik on läinud asja ette. Isegi kui uuenduslikud lahendused ei aita valemeid paremini pähe jätta, ei saa alahinnata teistmoodi koolitundidega kaasnevat huvi kasvu aine vastu.

Loe lisaks blogipostitust spordimuuseumi lehelt!

Tellimine SIIT, telefonilt 53515699 või info@spordimuuseum.ee


Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2020 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 140 411 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks