1977-2016 toimus spordimuuseumis spordiajaloolise teatmematerjalide kogumise võistlus. Idee säärase võistluse korraldamiseks saadi Eesti Rahva Muuseumilt.

Võistluse ellukutsumise eesmärgiks oli anda võimalusi spordihuvilistel esitada oma kirjapandud uurimusi ja muid materjale (referaate, kroonikaid, materjalide kogumikke, meenutusi-mälestusi jne). Kuna Eestis puudus spordiajaloo uurimine akadeemilisel tasemel, siis püüti taolise võistlusega ka koondada omaette üle Eesti tegutsenud spordi uurijaid ning nende tehtut väärtustada ja talletada. 1990. aastatel asuti võistlust korraldama koostöös Eesti Spordiajaloo Seltsiga.

2013. aastal reformiti võistlust ning prooviti rohkem koordineerimist ja suunamist, mis saabuva materjali kvaliteeti veelgi tõstaks. Eesmärk oli haakida võistlus tihedamalt spordimuuseumi töö- ning kogumisplaaniga, aga samuti erinevate uurimis- ning näituseprojektidega. Suund võeti digitaalsel kujul teabe talletamisele, rõhutati rohkem mälestuste kogumist ja suunatud teemdel.

Uuenevas infomaailmas, kus võimalusi uurimuste ja mälestuste esitamiseks on varasemast rohkem, osalejate arv teatmematerjalide kogumisel vähenes aasta-aastalt. Seetõttu toimus 2016. aasta maikuus viimase (järjekorras 39) võistluse autasustamine ning uut võistlust enam välja ei kuulutatud.

Eesti Spordi ja Olümpiamuuseum soovib edaspidi jätkata mälestuste kogumisi, tehes selleks aktiivseid kogumisprojekte ja koostööd teiste mäluasutustega. Lisaks soovitakse olla koostööpartner erinevatel õpilaste uurimistööde võistlustel.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2020 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 140 411 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks