Kogude kasutamine

Kui Teil on huvi mõne konkreetse isiku, sündmuse või auhinnaga seotud muuseumis olemasoleva info ja museaalide kohta ning otsing MuISis Teid ei rahuldanud, pöörduge alloleva vormi kaudu muuseumi peavarahoidja poole. 
Email again:


Kogude kasutamise põhimõtted

 • Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi (ESOM) kogu kasutamise ainuõigus kuulub Eesti Spordimuuseumile.
 • Kogu on üldjuhul külastajale suletud. ESM kogu asub ESM koguhoidlates.
 • Koguhoidlatesse pääsemiseks peab soovija esitama vastava avalduse muuseumi direktori nimele. Avalduses peavad olema märgitud soovija isikuandmed, aadress, töökoht/kool ja põhjus, miks tahetakse hoidlatesse minna.
 • Juriidilistele isikutele laenutab ESM oma materjale vastava laenulepingu põhjal. Leping sõlmitakse iga kord eraldi.
 • Laenutatud esemed fikseeritakse ESM väljaandeaktiga.
 • Muuseumi materjalide trükis avaldamise korral on kogu kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele ning annetama vähemalt 1 eksemplari vastavast trükisest muuseumile.
 • ESM kogu kasutamine on tasuline. Tasumäära aluseks on muuseumi kogu kasutamise hinnakiri.
 • Teistele Eesti muuseumitele laenutab ESM oma materjale garantiikirja alusel tasuta.
 • Kõik ESM kogust pärinevate materjalide laenutajad on kohustatud tagama laenutatu säilivusastme sellisena, nagu see oli laenutamise momendil.
 • Muuseumil on õigus keelduda oma teenustest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.

Esemete pildistamise kord

 • Museaalide pildistamine toimub ainult kokkuleppel muuseumi peavarahoidjaga.
 • Teadus- ja uurimustöö tarbeks pildistamiseks tuleb esitada avaldus ESM direktori nimele. Avalduses peab olema ära näidatud töö teema ning orienteeruv fotode hulk. 
 • Kõik pildistamissoovid vaadatakse läbi eraldi. Pildistamine on tasuline.
 • Muuseumil on õigus mitte lubada fotografeerimist ja salvestamist lähtuvalt museaali säilitamise ja turvalisuse seisukohast.

Digikoopia tegemine museaalist

1 koopia ühest museaalist10€
Soodushinnad:
pikaajalised (lepingulised) koostööpartnerid, suuremahulised tellimused (alates 40 museaalist)
kuni –60%
üliõpilased ja õpilased õppetöö eesmärgil, Eesti muuseumid,
ESAS ja Eesti Spordimuuseumi Sõprade Seltsi liikmed
1€
museaali annetaja oma toodud materjalidesttasuta

Teiste teenuste hinnad

Hoidla külastamine üksikisikule5€
Museaali pildistamine10€
Digitaalsete kasutuskoopiate valmistamine skänneriga (150 dpi; PDF formaat) A4 formaat 1 lk0.30€
Museaali laenutamine (1 museaal/1 päev)
2€
Paljundamine A4 formaat0.14 €
Paljundamine A3 formaat0.26€
Väljatrükk must-valge printer A40.16€
Väljatrükk värviline printer A40.30€

 • Kasutusõigus on ühekordne (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
 • Autoriõiguse eest vastutab ning tasub tellija.
 • paljundustöödel kehtib 50% soodushind õppivale noorsoole ja Eesti Spordiajaloo Seltsi liikmetele.
 • hinnakirjas nimetamata tööde ja teenuste puhul kehtib kokkuleppehind.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2017 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 138 625 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks