Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi keskkonnapõhimõtted

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevustest tulenevat keskkonnamõju, et panustada ühiskonna sotsiaalsesse, keskkonnaalasesse ja kultuurilisse heaolusse. Spordimuuseumi keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse põhimõtted on kooskõlas põhikirjaga ja arengukavaga 2023. Keskkonnahoiu põhimõtete seadmisel on spordimuuseum lähtunud Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Rohelise Muuseumi ja Green Key põhimõtetest ja tegevuskriteeriumitest.

Oma tegemistes lähtume järgnevatest keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest.

Keskkonnamõju vähendamine

 • väärtustame ja kasutame vastutustundlikult oma töös vajalikke põhiressursse ja vahendeid (elekter, vesi, paber) ning väldime ületarbimist;
 • vähendame jäätmete kogust ja edendame jäätmete taaskasutust nii meeskonnasiseselt kui ka muuseumi külastajate seas;
 • ehitus- ja arendustöödel ning uute teenuste väljatöötamisel võtame arvesse keskkonnaküsimusi nt: rakendame energiasäästmise režiime ja kasutame vastavalt võimalustele LED-tehnoloogiat;
 • uute seadmete või materjalide kasutuselevõtmisel eelistame võimalusel keskkonnahoidlikumat toodet;
 • suurendame muuseumi tegevustes ringmajanduse osakaalu ja taaskasutame materjale nii palju kui võimalik;
 • näituste loomisel püüame nii nende planeerimisel, teostusel, käimashoidmisel kui järeltöötlusel kasutada jätkusuutlikke lahendusi, keskkonnahoidlikke materjale, võimalusel luua näitused ja selle osad (digiekraanid, vitriini- ja üldvalgustid, projektorid jms) autonoomseks ning näituste inventari (tekstiseinad, esemesildid jm) ja sisu (rändnäitusena) taas- ja korduvkasutada;
 • järgime Tartu linna keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit;
 • muuseumit köetakse Tartu linna kaugküttesüsteemi kaudu.

Kogukond ja sotsiaalne vastutus

 • korraldame sihtrühmadele spordi valdkonnaga seotud keskkonnateemalisi näituseid, haridusprogramme, projekte;
 • võimaldame muuseumi näitustele (sealhulgas neis leiduvale audiovisuaalsele sisule) ligipääsu erivajadustega inimestele (liikumis-, nägemis ja kuulmisraskustega);  
 • muuseum on hõlpsasti ligipääsetav jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga, et reisimisega kaasnev keskkonnasaaste oleks võimalikult väike.


Jätkusuutlik töökultuur

 • panustame töötajate keskkonnahoiu teadlikkuse tõstmisse, korraldades jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu teemadel infoüritusi ja koolitusi;
 • järgime keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespead;
 • tagame hea ja tervisliku töökeskkonna kõikidele töötajatele.
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis tegutseb alates 2022. a novembrist keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse töögrupp. 

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme. Valikus on enam kui 10 teemaga ja erinevatele vanusegruppidele mõeldud programmi, mille seast saab valida endale sobilikuma.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur ekstreemsporditeemaline elamusnäitus, interaktiivne püsiekspositsioon Eesti spordiloost ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Atraktsioonid

Spordimuuseumis on rohkem kui 10 interaktiivset atraktsiooni, mida lihtsalt tuleb vähemalt korra elus proovida! Vaata üle, millised lõbusad käed-külge tegevused Sind meie juures ootavad!
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2023 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 155 502 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks