Muuseumiga seonduvad projektid


Georg Hackenschmidti spordiraamatuauhind

2011. aasta mais algatasid Eesti Spordimuuseum ja Eesti Olümpiaakadeemia Georg Hackenscmidti nimelise raamatuauhinna väljaandmise. Auhinda antakse välja igal aastal eestikeelsele sporditeemalisele raamatule ning laureaadiks saab autor, kes parimal moel räägib spordist, spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust. Auhinna nime valikul lähtusid väljaandjad arusaamast, et Tartus sündinud Georg Hackenschmidt (1877-1968) oli nii rahvusvaheliselt edukas sportlane kui ka tunnustatud filosoof, mistõttu sobib temanimeline auhind igati väärtustama meie spordikirjandust.
Esimene Georg Hackenschmidti auhind anti välja 2012. aasta aprillis ning selle pälvis kirjastuse Argo välja antud Valter Heueri "Meie Keres".Rahva lood

Eesti muuseumid on Eesti Vabariik 100 raames ellu kutsunud ühise kogumis- ja uurimisprojekti „Eesti 1987–2000: murdekoht või lahtihüpe“. Muuseumid üheskoos teiste mäluasutustega ning kaasates teadlasi keskenduvad projekti käigus lähimineviku uurimisele. Projekti eesmärk on uurida protsesse üleminekuühiskonnas eelkõige üksikisiku argielu kogemusest, kuna senised uurimused on keskendunud ennekõike poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste kajastamisele.
[Lõppenud] Tallinn 80 olümpiaregatt: jaga oma mälestust!

Aastal 2020 tähistas spordimuuseum 40 aasta möödumist Tallinnas toimunud Moskva olümpia purjeregatist. Sellega seoses panime muuseumide veebiväravasse muis.ee üles suure hulga regatiga seotud pilte ning palusime spordihuvilistel neid täpsustavate kommentaaridega täiendama - tuvastama niii fotodel olevaid sündmusi, kohti kui ka inimesi. Lisaks korjasime nii muiss.ee's kui ka koostöös portaaliga rahvalood.ee regati teemalisi mälestusi.[Lõppenud] Heategevuslik inimlauajalgpalliturniir "Kõik liikuma!"

Alates 2017. aasta juulist kuni sama aasta detsembrini pidas spordimuuseum igal nädalal ühe heategevusliku inimlauajalgpallilahingu Agrenska Eesti fondi heaks. Selleks kutsutakse muuseumis asuvale jalgpalliareenile mõni asutus või ettevõte ja mängitakse piiratud liikumisega inimlauajalgpalli.[Lõppenud] Teatmematerjalide kogumise võistlus

1977-2016 toimus spordimuuseumis spordiajaloolise teatmematerjalide kogumise võistlus. Idee säärase võistluse korraldamiseks saadi Eesti Rahva Muuseumilt.[Lõppenud] Eestlased Siberis

Projekt „Eestlased Siberis 1940- 1960“ on Tartu Linnamuuseumi, OÜ Archaeovision ning Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ühisprojekt eesmärgiga esitada läbi ühe teema andmebaasi MuIS sisestatud infot. Teemakohaste museaalide osas tegid Tartu Linnamuuseum ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum valiku, mida esitatakse MuISist sõltumatul platvormil. Uue esitamisviisi testimise ja arendamise käigus said muuseumi teadurid tagasidet senisele tööle, ja andmeid täiendati eesmärgiga neid edaspidigi kasutada nt õppe eesmärkidel.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme. Valikus on enam kui 10 teemaga ja erinevatele vanusegruppidele mõeldud programmi, mille seast saab valida endale sobilikuma.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur ekstreemsporditeemaline elamusnäitus, interaktiivne püsiekspositsioon Eesti spordiloost ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Atraktsioonid

Spordimuuseumis on rohkem kui 10 interaktiivset atraktsiooni, mida lihtsalt tuleb vähemalt korra elus proovida! Vaata üle, millised lõbusad käed-külge tegevused Sind meie juures ootavad!
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2023 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 155 502 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks