Kõik meie e-õppe programmid toimuvad otse-eetris üle videosilla ja neis saab osaleda korraga kuni 30 inimest. Kui soovite programmi mitmele klassile või kogu koolile, siis kehtivad hindadele soodustused. Täpsemat infot küsi haridus@spordimuuseum.ee.

Igale e-õppes osalenud klassile saadetakse pärast tundi Spordimuuseumi meened ning järeltegevused, mis aitavad virtuaaltunnis õpitut efektiivsemalt kinnistada. Lisaks on muuseumikülastus samale grupile -30% odavam. 


UUS! Olümpia avastamistund

Lasteaed – 9. klass 

Kutsume kõiki lasteaia ja kooligruppe avastama põnevat nii olümpiaajaloost, -tänapäevast, sümbolitest kui esemetest! Uurime ja avastame video vahendusel ühiselt põnevaid olümpiateemalisi muuseumiaardeid täis avastamiskasti ja kõike huvitavat, mida seal leidub!

Kestus: 45 minutit

Hind: 75 €/klass

Grupi suurus: 1 lasteaiarühm või klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või haridus@spordimuuseum.ee


Loomapere spordipäev 

Lasteaed-1. klass  

Liikuvas ja mängulises tunnis rändame külla loomaperele, kes valmistuvad metsas pidama spordipäeva. Tunnis uurime, kuidas erinevad loomad liiguvad ja millised spordialad on olemas. Igaüks on mingil spordialal tugev - tuleb vaid sobiv ala üles leida!  

Kestus: 45 minutit

Hind: 75 €/klass

Grupi suurus: 1 lasteaiarühm või klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või haridus@spordimuuseum.ee


Eesti spordikangelased  

4. - 9. klass  

Programmis räägime Eesti ajaloo perioodidest (enne Vabadussõda, esimene iseseisvusaeg, nõukogude periood ning taasiseseisvumine) läbi Eesti spordikangelaste elulugude. Arutleme tippsportlase saatuse seoseid riigikorraga, võrdleme ülejäänud kultuuri arenguga. Haridusprogrammi näitlikustamist toetavad esemed Spordimuuseumi kogudest.

Kestus: 45 minutit

Hind: 75 €/klass

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või haridus@spordimuuseum.ee


Ühiskond ja sport 

7. klass - gümnaasium     

Programmis selgitame ja avame spordiajaloo näidete abil kooli ajalootunnis käsitlevate 20. sajandi maailma ja Eesti poliitilise ajaloo suuremaid muutusi. Keskendume I ja II maailmasõja eel- ja järelloole väikeriigi spordiarengu taustal; Külma sõja ja raudse eesriide mõjule nõukogude spordile, spordi kasutamine erinevate riigikordade (enne II maailmasõda Eesti Vabariigis ja Nõukogude Liidus) ajal propaganda osana. Programmi näitlikustamist toetavad esemed, sportlaste elulood, spordialade arengud. 

Kestus: 45 minutit

Hind: 75 €/klass

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või haridus@spordimuuseum.ee

 

Spordi roll nüüdisaja ühiskonnas 

Gümnaasium 

Programmis arutleme maailma spordis leiduvaid erinevaid aspekte: naiste sport, vähemusrahvused, erinevate religioonide ja ideoloogiate mõjud spordis. Arutleme spordi rolli globaliseeruvas ja mitmetahulises ühiskonnas, analüüsime erinevaid kultuuride ja maailmavaadete konflikte rahvusvahelisel sporditasandil (näiteks olümpiamängud, tippjalgpall jne).

Kestus: 45 minutit

Hind: 75 €/klass

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või haridus@spordimuuseum.ee

 

 Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme. Valikus on enam kui 10 teemaga ja erinevatele vanusegruppidele mõeldud programmi, mille seast saab valida endale sobilikuma.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur ekstreemsporditeemaline elamusnäitus, interaktiivne püsiekspositsioon Eesti spordiloost ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Atraktsioonid

Spordimuuseumis on rohkem kui 10 interaktiivset atraktsiooni, mida lihtsalt tuleb vähemalt korra elus proovida! Vaata üle, millised lõbusad käed-külge tegevused Sind meie juures ootavad!
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2023 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 155 502 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks